Ne visi autovadītāji ir dzirdējuši par to, kas ir bonus malus klase. Iespējams, tie cilvēki, kas pavisam nesen ir ieguvuši autovadītāja apliecību, pirmo reizi dzird šādu vārdu savienojumu. Bonus malus klase ir Obligātās transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās apdrošināšanas sistēmas svarīga sastāvdaļa. Ar Bonus malus klases palīdzību var objektīvi novērtēt apdrošināšanas risku.

Bonus malus sistēma Latvijā tika ieviesta jau pirms 13 gadiem. Šī sistēma nosaka to, ka OCTA polise būs lētāka tiem šoferiem, kuri ceļu satiksmē piedalās bez dažādiem starpgadījumiem un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Savukārt tiem šoferiem, kuri pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, OCTA apdrošināšanu nāksies iegādāties dārgāk. Bonus malus sistēmu mūsdienās izmanto visas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā iegādāties OCTA polisi.

Bonus malus sistēmai ir vairākas klases – pavisam kopā ir 17. 1. līdz 5. klase ir augstākā riska klase. To piešķir tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir izraisījuši kādu no ceļu satiksmes negadījumiem. 7. līdz 17. klase ir zemākā riska klase. Šo klasi piemēro tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri katru gadu iegādājas OCTA apdrošināšanu, kā arī nav izraisījuši nevienu ceļu satiksmes negadījumu. Savukārt 6. Bonus malus klasi piešķir tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri OCTA polisi iegādājas pirmo reizi.

Kā pārbaudīt Bonus malus klasi? Savu Bonus malus piešķirto klasi Tu vari apskatīties un pārbaudīt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā. Šajā vietnē redzama sadaļa “Bonus malus”, kur pieejams kalkulators, kas parādīs transportlīdzekļa īpašniekiem viņu ieņemamo riska klasi. Šīs riska klases tiek pārskatītas vienu reizi gadā.

Ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam ir iespēja palielināt vai samazināt savu Bonus malus klasi. Bonus malus klases paaugstināšanu vai samazināšanu nosaka vairāki faktori. Bonus malus klase tiks samazināta, ja Tu konkrētajā aprēķina periodā būsi izraisījis vienu vai vairākus ceļu satiksmes negadījumus. Parasti Bonus malus klase tiek pazemināta par vienu, taču, ja būsi izraisījis vairākus negadījumus, tad Tava Bonus malus klase pazemināsies par vairākām. Piemēram, ja gada laikā būsi izraisījis 2 negadījumus, tad arī klase pazemināsies par 2.

Bonus malus klase tiks paaugstināta, ja konkrētajā aprēķina periodā Tu nebūsi izraisījis nevienu ceļu satiksmes negadījumu. Taču šeit svarīgs faktors arī ir tas, cik ilgi esi apdrošinājis savu spēkratu. Ja vēlies, lai Tava Bonus malus klase tiek paaugstināta, tad Tavam spēkratam ir jābūt apdrošinātam ne mazāk kā 275 dienas. Bonus malus klase tiek paaugstināta tikai par vienu klasi uz augšu attiecīgajā laika posmā. Taču, ja Tu savu transportlīdzekli nebūsi apdrošinājis vismaz 275 dienas noteiktajā aprēķina periodā, tad Bonus malus klase netiks paaugstināta.

Transportlīdzekļu īpašniekiem vajadzētu zināt, ka Bonus malus sistēma darbojas centralizēti. Tāpēc, ja transportlīdzekļa īpašnieks nolems mainīt savu līdzšinējo apdrošināšanas kompāniju, izvēloties citu, viņš automātiski nonāks vienā un tajā pašā Bonus malus klasē. Atšķirsies tikai piedāvātā OCTA polises cena.

Daudziem transportlīdzekļu vadītājiem varētu būt aktuāls jautājums, kas saistīts ar Bonus malus klasēm un transportlīdzekļu skaitu. Piemēram, ja Tev pieder vairāki vienādas klases transportlīdzekļi, tad tiem visiem tiks piemērota vienāda Bonus malus klase. Piemēram, ja tiek izraisīta avārija ar vienu no automašīnām, tad tas ietekmēs visu automašīnu Bonus malus klasi. Taču, ja Tev pieder dažādu kategoriju transportlīdzekļi, tad gan Bonus malus klases atšķirsies – katrai transportlīdzekļa kategorijai būs sava Bonus malus klase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *