Mājoklis ir vieta, kur atgūt spēkus, justies labi un droši. Taču, lai tas būtu iespējams, jāparūpējas par mājokļa drošību. Vispirms jau jāievēro drošības pasākumi – jāaizver logi, jāaizslēdz durvis, jāatvieno gludeklis no elektrības. Tomēr situācijas mēdz būt visdažādākās – no dabas stihiju radītajiem bojājumiem vai kaimiņu appludināta dzīvokļa nav pasargāts neviens. Šī iemesla dēļ noderīga nekustamā īpašuma apdrošināšana. Lai izvēlētos piemērotāko apdrošināšanas polisi, jāizvērtē vairāki faktori. 

Ēkas apdrošināšana

Mājokļa apdrošināšana nozīmē, ka tiek apdrošināta pati ēka – iekšējā un ārējā apdare, kanalizācija, elektroinstalācijas, inženierkomunikācijas. Tas nozīmē, ka, piemēram, ugunsgrēka vai citu bojājumu gadījumā apdrošinātājs segs tos izdevumus, kas saistīti ar mājokļa atjaunošanu dzīvošanai atbilstošā standartā. 

Sastādot apdrošināšanas polises līgumu, tiek noteikts, kāda ir mājokļa atjaunošanas vērtība. Tāpat jāseko līdzi, lai līgumā paredzētā atlīdzības summa vajadzības gadījumā nosegs mājokļa atjaunošanas izmaksas. 

Tāpat līgumā tiek norādīts arī nekustamā īpašuma nolietojums. Bojājumu gadījumā apdrošinātājs izvērtē zaudējumu apmēru, sastāda tāmi un no tajā norādītās summas atrēķina mājokļa nolietojuma procentus. 

Iedzīves apdrošināšana

Ņemot vērā, ka ugunsgrēka, ielaušanās vai plūdu gadījumā var tikt bojāts ne vien pats mājoklis, bet arī tajā esošās mēbeles, drēbes un citas mantas, vērtīgi apdrošināšanas polisē iekļaut arī iedzīves apdrošināšanu. Te svarīgi izlasīt līguma noteikumus un iepazīties ar izņēmumiem – lietām, kas netiek apdrošinātas. Pie tādām var skaitīt, piemēram, dārglietas. 

Atkarībā no izvēlētā apdrošinātāja un līguma nosacījumiem, iedzīves apdrošināšana var būt spēkā ne tikai apdrošinātajā mājoklī, bet arī ārpus tā. Tas var būt noderīgi gadījumos, ja, piemēram, uz ielas nejauši no rokām izkrīt telefons vai sabiedriskā vietā tiek nozagta soma. Šo kā būtisku priekšrocību vērtē ģimenes, kurās aug bērni, jo, kā zināms, bērni mēdz būt izklaidīgi un aizmāršīgi. 

Civiltiesiskā apdrošināšana

Domājot par polisē iekļaujamiem riska segumiem, vērtīgi tajā iekļaut arī civiltiesisko apdrošināšanu. Tā noderēs situācijas, kad, piemēram, nejauši appludināsiet kaimiņu dzīvokli vai Jūsu dārzā esošais koks uzgāzīsies uz kaimiņu mājas jumta. Arī šajā gadījumā rūpīgi jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem.

Dažas apdrošināšanas polises ietver civiltiesisko apdrošināšanu arī ārpus mājām. Tas nozīmē, ka tiek segti arī tie zaudējumi, kas trešajām personām tiek nodarīti atrodoties ārpus mājas. Pievienojot polisei arī civiltiesisko apdrošināšanu, ikmēneša maksājums pieaugs tikai nedaudz, bet drošības līmenis būs daudz lielāks. 

Ja negadījums ir paša vaina

Bieži vien negadījumā, piemēram, ugunsgrēkā, vainojama paša neuzmanība – aizmirsusies degoša svece, lietotas bojātas elektroierīces. Vai šādos gadījumos tiek segta apdrošināšanas atlīdzība? Viss atkarīgs no apdrošināšanas kompānijas un līguma nosacījumiem. 

Atsevišķos gadījumos apdrošināšanas atlīdzības apmērs var tikt samazināts vai atlīdzība var netikt izmaksāta vispār, tomēr visbiežāk gan atlīdzība tiek izmaksāta, jo apdrošināšanas polises galvenais mērķis taču ir pasargāt cilvēku no neparedzētām situācijām. Te gan jāņem vērā – apdrošinātājs var atteikt izmaksāt atlīdzību, ja apdrošināšanas ņēmējs nav ievērojis likumu, piemēram, mājoklī tikuši veikti būvniecības darbi bez būvniecības atļaujas, kā rezultātā radušies bojājumi. 

Būtiskākie riski, ar ko sastopas nekustamā īpašuma saimnieki un iemītnieki, ir:

  • Ugunsnelaimes;
  • Ūdens noplūdes;
  • Dabas stihiju radītie postījumi;
  • Zādzības 

Drošība pirmajā vietā! Lai pasargātu savu mājokli un iedzīvi, izvēlieties piemērotu apdrošināšanas polisi. Tā ļaus justies droši visdažādākajās situācijās, samazinot uztraukumu un izdevumus. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *